Raja Yoga

Raja yoga is de hoogste vorm van yoga volgens de oude vedische geschriften. Raja betekent volgens oude Vedische geschriften in het Sanskriet Koninklijk. Het Koninklijke pad tot realisatie. Yoga plaatst je in het NU, maakt je bewust en geeft rust. Het is het beheersen van de geest terwijl het lichaam de asana, yogahouding, uitvoert. Het is het ervaren van de eenwording tussen lichaam en geest en de Universele eenheid. 


Het achtvoudige Raja Yoga pad

1. De universele wetten en de bijbehorende waardes bestaan uit:

Vijf morele disciplines, Yamas genaamd. Deze vijf yamas zijn: geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid (niet stelen), universele liefde voor het Allerhoogste in de mens en hebzuchtloosheid.
 

2. Sociale gedragscodes, eerbiedigingen oftewel de Niyamas die bestaan uit zuiverheid, soberheid, tevredenheid, studie van het Hoger Zelf en overgave aan de Allerhoogste.

Deze universele ethische waarden en sociale gedragscodes zijn de basis van een rechtvaardig, lees: spiritueel leven. Rechtvaardig en oprecht deugdzaam zijn in ons dagelijkse leven is onze morele plicht, oftewel ons Dharma. Het gevolg van het leven van deze universele waarden en normen is dat je de dagelijkse levenservaringen anders gaat beoordelen en zien.


3. De yoga houdingen (Asanas) maken het fysieke lichaam soepeler, maar door de (mentale) concentratie op het fysieke lichaam tijdens deze specifieke houdingen, gaan de etherische chakra energieën ook (beter) stromen.


4. Energiebeheersing (Pranayama). Door de voorgaande stappen stimuleer je de mentale-, emotionele- en etherische energieën. De toepassing van de Yoga-kennis in het dagelijks leven zorgen er namelijk voor dat je gaat inzien dat emoties en hebzuchten, voorkeur en afkeer, het denken en voelen van de mensen zeer sterk activeren. Door hebzuchtig en niet-hebzuchtig, emotioneel en niet-emotioneel te zijn en door voorkeur en afkeer te ervaren, vindt iedereen uiteindelijk zijn eigen harmonie of evenwicht (sattva). Daar is echter ook de volgende stap - loslaten - voor nodig. Door los te laten kun je stabiliteit verwerven; door vast te houden blijven de energieën disharmonisch.


5. Energieën zoals emoties en de vele verschillende begeerten en hebzuchten, kun je met liefde voor je spirituele ontwikkeling leren beheersen door onthechting (pratyahara = loslaten) in het dagelijks leven toe te passen. De essentie van onthechten of loslaten is het NIET identificeren met een of andere emotie, hebzucht of verlangen. Veel mensen die iets moois zien, hebben meteen de wens dat mooi of fijne ook te willen hebben. Ze willen het ook bezitten. Dit is een identicatie met het gevoel bezit en zodra ze het verlangde in hun bezit hebben, zijn ze bang het te verliezen. Dit is een andere identificatie, maar nu met het gevoel angst. Het denken en voelen produceert constant dit soort gedachten en gevoelens. Het is slechts een gewoonte van het ego, waar je los van kunt komen door het bewust los te laten. Geniet van de schoonheid om je heen en verheug je in de sprankelende ideeën. Je hoeft niets weg te gooien of alles wat je hebt weg te geven, maar gebruik je bezittingen en hanteer de ideeën die je hebt met ongehechtheid. Daarom is ons ook hebzuchtloosheid aangereikt, omdat alles wat nodig hebben om ons spiritueel te kunnen ontwikkelen, zal worden gegeven.

Een en ander is een langdurig proces dat heel veel oefening vraagt en dat tezamen met energiebeheersing ervoor zorgt dat je letterlijk lichter en luchtiger wordt.

6. De zesde stap is verhoging van de mentale kracht door het beoefenen van concentratie (Dharana). Concentratie is de aandacht op één punt te leren richten gedurende langere tijd en zonder onderbrekingen.


7. Meditatie (Dhyana) is het ononderbroken concentreren op een punt of een idee gedurende lange(re) tijd en daar één mee zijn. Hierbij is overgave van het grootste belang.


8. Eénwording (Samadhi). Eén zijn met je "ziel-zijn" door vanuit Liefde en Licht te leven is het hoogste doel van Raja-Yoga. Je heft de schijnbare scheiding tussen jezelf, de anderen en het Goddelijke Al op door jezelf te ontwikkelen en volledig als ziel te leren leven. Door een Licht voor anderen te zijn, ben je één met het Licht.

Deze laatste stap van de Raja-Yoga is de som van de voorgaande en volgend op het daadwerkelijk leven van het Raja-Yoga pad. Menu