De filosofie van de kleshas

De theorie van de kleshas is waarop het aardse bestaan is gebaseerd.Het fundament en grondslag op elke aardse creatie. Letterlijk betekent klesha’s: probleem, aandoening. Ook wordt het bezoeking genoemd, al deze bezoekingen zullen tot de openbaring komen. Deze bezoekingen ondergaat men in het leven.

Klesha is een aantrekking van smart wat zielsconflicten heeft gegeven en geeft.

De vedanta geeft de vijf oorzaken, begrippen die de kleshas laten zien.

De oorzaken van smart zijn opeenvolgend onderverdeeld in:

Avidya     onwetendheid          de vrucht en het zaad
Asmita  gehechtheid, ik ben het besef, zelf ingenomenheid stam 
Raga  begeerte, hunkering, egoïsme bladeren
Dvesa haat, vijandschap    takken
Abhinivesha levensdorst, angst voor de dood wortel

                                                           

 Avidyâ,  onwetendheid, niet weten                                      

De ziel raakt in onwetendheid door onjuiste interpretatie van de informatie via de zintuigen (Maya) Het lagere zelf is tot stand gekomen en is een gecreëerde illusie.

Avidya is een samengesteld woord: A  niet  VIDYA kennis. Betekend dus: Niet weten, onwetendheid, onkunde. Een aspect van viparyaya een van de nidanas (schakel, een oorzaak van objectief bestaan). Avidiya eindigt als ‘Brahamayana’  ZELF daagt. Avidiya geeft diepe wortels. Vertakkingen in alle kanten. Het zaad hiervan verworteld zich ook in de individuele ziel. Oorzaak en gevolg is subtiel wat boven het denken uit gaat.Het oordelen, in plaats van het schouwen, door middel van onjuist denken, dit in gang te zetten. Te weten (met het menselijke verstand) hoe het hoort en hoe het moet zijn (wit is vaak zwart en zwart het witte) Harmonie door conflict zet dit recht.

De goddelijke staat en grootsheid te verlaten. Zonder oordelen en denken verkeer je in de Goddelijke staat, en dat weet men pas en kan men handelen, dat wat met geen enkele woorden is te benoemen. Men kan en mag iemand niet zijn ontdekking zeggen of benoemen, dit zal geweld zijn door ontneming. Deze benoeming is ook van uit het hogere naar het lagere. In je Zelf

Het Vrij van de vrucht van Eden. Alles laten voor wat het is, enkel aanschouwen, van de waarnemer Zelf. De schoonheid en schittering van alles ervaren is de oorspronkelijke staat. De grote verzaking begint bij de kleine verzaking. Stapje voor stapje, probleem voor probleem. Onheil, onrust leiden tot het breken verzegelde gebieden, in het denk der mensheid

Dit geeft verlichting, de Schoonheid in openbaring willen ervaren en zoeken, wilskracht gebruiken. Nieuw begin elke dag, niet terug pakken naar het oude. Scheppende kunst om het in licht te brengen

Loutering, heel veel pijnen van onwetendheid naar weten te brengen. Leiden en smart zijn vereist het doel te verwezenlijken. Harmonie door conflict. Tijdperk tot leiden komt ten einde

De vloeistof is niet van de schenker
De gedachten is niet van de denker

Zintuigen los koppelen van het denken. Niet worden geraakt, laat op je bord poepen en er om heen eten. Des de hoger je komt als meester, zal je ook het poep van alle andere vormen van karma moeten verteren. Familie, leerlingen en vele rassen vormen van karma. De poep verteren en tot de goede mest maken om de vruchtbare aarde gereed te maken voor het nieuwe.

Van een emotie kun je nooit winnen of de baas worden! Dat jij dat wel even regelt en onder controle brengt. Nee! het te laten is de LEVENSKUNST, niet reageren. Dan pas kan het stromen, en de werking tot zijn recht komen, jij bent het probleem met je gedachtes!  En de zogenaamde gedachtes van andere kom tot jouw omdat jij dat onbewust aantrekt!

Steeds weer wachten tot: de ontmoeting met Iswara er is, allerhoogste.
 

Asmita, gehechtheid, gelukzalighied, staat van zijn, louter vrede

De meeste identiteiten willen geen gelukzaligheid, de staat van zijn en waarachtige vrede beleven.Het gebrek aan onderscheidingsvermogen, gevallen en compleet gevangen in bezoekingen van de ellende. Door lange tijd de identificatie met het niet werkelijke is het werkelijke niet meer waarneembaar. Met de INDENTIFICATIE keer je je rug toe naar deze Goddelijke staat. We willen zo graag overal over nadenken en controle in ons hoofd hebben met een oordeel.

Al het dagbewustzijn, het lagere denken is onwetendheid. Uit onwetendheid ontstaat er dan verzamelwoede gehechtheid wat zogenaamd van jouw is of dat jij zo bent…..Gehechtheid aan gedachtenpatronen en gedachtenwerelden wat zogenaamd van ons is. Het gecreëerde lagere zelf krijgt de scheppende macht zicht te identificeren met alle waarnemingen van je zintuigen. Dit is: houden van, gehouden, vasthouden, onthouden, tegenhouden, inhouden, uithouden. Beter zou zijn: onthouding van het niet werkelijke. Liefhebben, gelijkmoedigheid, oordeelloos.

Uit al deze begrippen van gehechtheid ontstaat het egoïsme.

 

Raga, egoïsme, begeerte, hunkering                         

Zelfzuchtige verzamelwoede op alle niveaus zal zicht steeds meer willen uitbreiden. Zoveel mogelijk waardering verkrijgen voor jou doen van je daden. Territorium zo groot mogelijk maken. Vriendenkring, huiselijke omgeving, werkgebied enz. Zo veel mogelijk verzamelen waar je van houdt, lekker vindt of als prettig ervaart.

Uit egoïsme ontstaan irritaties en haat, tegen degene die het niet mee je eens is. Of jou wat afnemen wat jij verzameld hebt (is uiteindelijk altijd een gedachten)

 

Dvesha, haat, vijandschap, onprettig gevoel, humeurig, matheid, doofheid, desinteresse.

Als iets niet lukt of het gaat niet naar je zin. Of omdat er anderen misschien anders denken. Imperfectie gruwel (vergeten dat er niets is perfect is op menselijk niveau). Haat is grondige afkeer tegen het Goddelijke. En uit haat krijg je angst voor de dood.

 

Abhinivesha, angst (voor de dood), levensdorst                     

Abhinivesha is de vijfde klesha. Abhinivesha betekend: Levensdorst, doodsangst

Bang om te falen of om iets te verliezen. De zelf gecreëerde waanideeën met betrekking tot bijvoorbeeld: Duivel, Satan, lucifer, demonen. Angst dat je het fout doet, of iets verkeerd doen.

Ziektes, dood gaan, bardo, oorlog, het onbekende, gevaarlijke dieren, natuurrampen, geweld, conflicten.

Angst, bang zijn (is het zelfde als hechtheid aan het leven) Alsof er iets te verliezen is, de ziel komt in en lichaam en verlaat het weer. Vader (is het onbekende) waarom doe ik de dingen die ik haat en doe ik niet de dingen die ik wil doen. Waarom haalt u de dorens niet uit mijn vlees. (Meldde de profeet David aan God).

Gehechtheid aan het leven een begeerte die ook voor de wijze moeilijk is om te doden. En angst voor materieel verlies en voor de dood. Emoties verzamelen kost veel energie. Dit geeft angst als je het kwijt raakt
Sleutel is blijven proberen om het los te laten.

 

Filosofie van de Kleshas

De filosofie van de Kleshas is het fundament van elke situatie. Je hebt de 5 stappen stap voor stap zelf op elkaar volgend tot stand laten komen. De weg terug naar het waarachtige Zelf is de 5 stappen achterstevoren beseffen en terug te wandelen, de juiste stappen terug nemen. Dat is de oplossing voor elk probleem welke feitelijk niet bestaat, maar onwetendheid is. Elk moment van de dag dient men deze keuze te maken. In de zogenaamde losse situaties. Natuurlijk zijn het geen losse situaties maar een netwerk, wat een eenheid is, de Ziel door alle levens heen.

Juist door dagelijkse concentratie, meditatie aan te gaan, kunnen deze vijf uitgebannen worden. Niet verdringen maar elimineren, en tot geen probleem brengen, geen enkele negatieve waarde meer mee hebben.

Meditatie vervangt het waarneembare illusie tot de neigingen aan toe (het zaad en de wortel). Het staat in verbinding met kriya-yoga handelingen (verdraagzaamheid, zelfstudie, overgave aan het allerhoogste), wanneer je deze trouw volgt bevrijd het je namelijk van je klesas.

 

Wat zijn Kleshas precies?

Jouw werveling, Vritti’s trekken gelijkwaardige vritti’s uit de omgeving naar zich toe. Dit laatste noemen we Kleshas of bezoekingen. Vritti’s zijn wervelingen (gedachtes) veroorzaakt door beroering (daar waar je je aangetrokken of afstoting voor voelt), zoals gedachte emoties, fysieke bewegingen.

 

Hoe kom je daar uit?

Angst voor de dood genees je door te haten of ene vorm van wilskracht om het afgelopen te laten zijn. Zodat je vrij bent van angst voor de dood of dat iets er niet meer zal zijn (situatie)

Als je tegen de gemiddelde mensen vraagt: Wat haat u? En dan zeggen ze niets. Ik haat niemand. Maar als je dan lang genoeg blijft praten, komen de kruizen naar voren. En dan krijg je dus wat ze haten. Waar ze een wrijving/storing of hekel aan hebben. Dat blijkt het toch vol haat te zitten. Op dat moment dat je dat hebt ben je bevrijd van de angst (voor de dood, dat iets er niet meer zal zijn).

In het leger doet dat met: Dat ze een boef of bandiet zoeken. En die bandiet die moet je haten, dat is de zogenaamde vijand. En als je daarin gaat geloven en die nou maar eenmaal flink gaat haten, heb je geen angst voor de dood meer. Dus je breinstormen is zorgen dat je flink haat. En heb je geen angst voor de dood meer. Hoe kom je van die haat af?

Door in te zien hoe egoïstisch je bent. Dat het allemaal om jou gaat, weet je weten hoe egoïstische dat je bent. 

Wat kan je bezig zijn met die verkleving hè. Je kan naar rechts richten en naar links richten en je vindt het geweldig hè. En het is zodanig geworden die verkleving, dat je dacht dat, dat ze echt en waar zijn.

Maar hoe komt je nou van die egoïsme af? Door naar de oorzaak van het egoïsme te kijken en dat is de gehechtheid.
De basis van het egoïsme is gehechtheid.

De mantra die daar bij helpt is: je realiseren  is dat allemaal van mij?

Is dat allemaal van jouw?                                              

Heb je dat allemaal nodig?

Is dat allemaal van jouw!

Het is allemaal Onwetendheid.

Wens is te realiseren en in te zien waar je mee bezig. En dan blijkt dat angst daar de basis van te zijn! Dus je wordt op deze aarde geworpen en je weet niet wat je moet doen. Je komt in een ruimte waar alles leeg is. En je grijpt naar dat wat er allemaal voorbij komt. Een gedachten of een idee, en daar zit ook toevallig iemand naast je die ze ook heeft die gedachten en ideeën en dat klikt. Ik heb! En dan ga je kwartetten met elkaar, wat heb jij nog niet? Je gaat uitwisselen van gedachten het uitwisselen van ideeën en binnen een mum van tijd zit je vast. Je ontkent dat dat zo is. Immers je denkt je hebt je eigen leven en gedachten, je kan goed voor je zelf zorgen en kan zo die persoon loslaten. Enz. enz. Dus waan je je vrij. Maar ook als het klikt met praten vast het feit dat je met die persoon zit te praten....................En de kunst is om los te komen.

Het Christusbewustzijn betekend een leeg hoofd. En zorgen dat je, je nergens aan vasthoud. Het is de wens dat je zodanig aan de gang gaat dat je alles gaat afschieten. OOhhh wat is dat (in smart)!?  ja dan wordt je weer gehecht. Voorbeeld Yoga is het of zo hè! Ja alles moet wijken want ik zit op yoga! En dan zijn er mensen die zitten jouw in de weg en je kan niet op les komen. En dan begin je die mensen te haten! En voor je het weet heb je angst voor de dood. En je bent zo vrijelijk aan yoga aan begonnen? Je moet dus zorgen dat je vrijelijk blijft! En dat het vrij wordt, vrij blijft, omgezet naar zaligheid.

Niet heftig mee gaan in een lekker bonbons, een mooie theorie. Je kan direct de vrede proeven, pas op want je zit je weer je de verkleving. Zo gebeurd. Dat is allemaal smaak en smaak je weer naar het karakter toe, naar je bloedgroep toe. De wens is dus dat je alle dingen los laat           

De bevrijding. En dat begint bij de gedachten loslaten. Dat je realiseert een gedachten van niets! En dat is nou de weg naar het andere leven. Dat je de weg naar een Christusbewustzijn. Christus beseffen. Christus zijn. Zijn zonder Christus. Want als je er een bewustzijn in hebt, heb je weer verkleving. Christus of een Allah. Nee het gaat dus om zonder Christus of Allah. Of een ander heilig iets, waar je, je gauw achter gaat verschuilen.

Het is steeds weer de kunst dat je alles los laat. Dat je dus eindelijk je Zelf realiseert. En dan verlaat je dus het lagere zelf (lager manas) die vertrekt en je begint je Zelf te realiseren. Het hogere. (hogere manas)  

En als je dus zegt ik moet eigenlijk meer aan yoga doen hoor (of zo). Dan heb je het verkeerde zelf. Want dat is het zelf met kleine letters en die wil steeds meer. En die wil steeds meer       .....typisch een verzamelaar. Die wil steeds meer van die verkleving. En het Zelf heeft aan het Zelf genoeg.

Dus hier kan je altijd een beetje mee kijken, wie er spreekt. Hebben ze het over het Zelf of over het zelf? Of over zichzelf? En het is de bedoeling dat je in het hogere Zelf komt. Je hebt de algemene rijke en arme.
Het bijzondere is dat die arme gemakkelijk kan uitgeven, en de rijke gaat er boven op zitten. Wie uit geeft wordt steeds rijker. Daarom is het ook erg moeilijk als je veel bezit, om geestelijk rijk te zijn en te blijven.
Want er is meer kans dat de geestelijke rijkdom bij de arme zit. Wordt een kniert. Hij wordt steeds rijker maar vergeet dat hij steeds armer wordt. En die arme die niets heeft vult zich met geest.
 

Alle vijf kleshas zijn in geworteld en opgebouwd uit onwetendheid. Het totaal van de verstandelijke aanleg en morele artistieke geestelijke eigenschappen vormen maskeren individu. Deze omvat gedrag karakter en uiterlijk (pers wel) denkbeeld vorm. Daarachter ’god-liefde waarheid’ beseffen. Overwin de aantrekking of afstoting en gebondenheid. Het is een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Vernietig  je onwetendheid en hele keten lost op in.........(het niets)Menu